E-mail
Telefon
Godziny otwarcia
Pon-Pt : 10:00 - 20:00
Godziny otwarcia
Pon-Pt : 10:00 - 20:00

Blokady diagnostyczno-terapeutyczne

Jak to działa?

Blokada układu nerwowego: diagnostyka i terapia

Blokada to nic innego jak podanie leku jednego lub więcej w pobliże chorego bądź uszkodzonego nerwu, zwoju lub korzenia, ewentualnie stawu lub innej patologicznej struktury dającej dolegliwości. Blokady układu nerwowego mają dwojakie znaczenie. Z jednej strony to element diagnostyczny tj. po podaniu leku znieczulenia miejscowego np. lidokainy, bupiwakainy czy ropiwakainy uzyskujemy jego wyłączenie. W ten sposób pacjent po prawidłowo wykonanej blokadzie podaje informacje czy udało się wyłączyć jego stały ból. Terapeutyczna jest, wtedy gdy drugi składnik blokady przynosi ustąpienie danych objawów w aspekcie długoterminowym, a więc tygodnie lub miesiące. Najczęściej drugim składnikiem jest steroid i jeżeli w danym miejscu jest stan zapalny, obrzęk i wynikający z tego ucisk na daną strukturę to jego działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe może przynieść długoterminowe efekty.

Blokady układu nerwowego jako metoda wstępna do zabiegów bólowych z wykorzystaniem USG

Blokady są najczęściej punktem wyjścia do wykonywania innych procedur bólowych, które przynoszą trwalsze i długotrwałe efekty m.in. techniki termolezji, kriolezji czy zastosowania technik regeneracyjnych np. osocze bogato płytkowe, surowica kondycjonowana systemem Orthokine, Angels, kwas hialuronowy, inne glikozaminoglikany. Dla podniesienia efektywności oraz bezpieczeństwa blokad, jak i pozostałych metod inwazyjnych do ich wykonania używamy USG do prawidłowej lokalizacji miejsca deponacji leku lub interwencji. Jednocześnie dzięki temu minimalizujemy ryzyko uszkodzenia innych struktur lub podania leku do naczyniowo, lub do nerwowo. Ponadto dzięki wykorzystaniu technik rzeczywistego obrazowania można zminimalizować potrzebna i skuteczną dawkę leku, by ograniczyć ich ewentualne działania systemowe.

Blokady diagnostyczno-terapeutyczne

Blokady jakie wykonujemy

 • dostawowe
 • zwoju gwiaździstego
 • nerwów potylicznych
 • zwoju skrzydłowo-podniebiennego
 • stawów międzywyrostkowych lub gałęzi przyśrodkowych nerwów rdzeniowych
 • selektywna blokada korzeni nerwów rdzeniowych
 • nerwów międzyżebrowych
 • ESP
 • TAP-Block
 • nerwu biodrowo-pachwinowego i biodrowo-podbrzusznego
 • zewnątrzoponowa – dostęp klasyczny i przez rozwór krzyżowy
 • stawów krzyżowo-biodrowych
 • kości krzyżowej
 • nerwu sromowego
 • płciowo-udowa
 • innych nerwów obwodowych
 • splotu lędźwiowego

Sprawdź również

Terapia osoczem bogatopłytkowym
Terapia osoczem bogatopłytkowym
Termolezja
Termolezja
Scroll to Top