E-mail
Telefon
Godziny otwarcia
Pon-Pt : 10:00 - 20:00
Godziny otwarcia
Pon-Pt : 10:00 - 20:00

Wlewy z ketaminy

Jak to działa?

Czym jest ketamina?

 Ketamina to lek znieczulenia ogólnego na co dzień wykorzystywany w anestezjologii jako lek wprowadzający do znieczulenia o dodatkowym mechanizmie działania przeciwbólowego. Jednocześnie wywiera niektóre korzystne efekty w trakcie indukcji do znieczulenia jak pozytywny wpływ na ciśnienie tętnicze, napęd oddechowy co jest wykorzystywane zwłaszcza u pacjentów wstanie wstrząsu lub ze schorzeniami kardiologicznymi, którzy wymagają pilnego leczenia operacyjnego. Lek ma działanie nasenne, przeciwbólowe oraz wywołuje niepamięć bieżących zdarzeń. W ostatnich badaniach zauważono silny wpływ ketaminy na modulację nastroju pacjenta co jest obecnie wykorzystywane w psychiatrii w leczeniu depresji lekoopornej. Ketamina wprowadza pacjenta w stan tzw anestezji dysocjacyjnej. Swoje działanie przeciwbólowe lek ten wywiera przez kilka mechanizmów w efekcie powoduje zmniejszenie pobudliwości nerwów – stąd stosowany jest do leczenia pewnych przewlekłych stanów bólowych. Podaje się go we wlewie dożylnym. Zdarza się, że działanie uśmierzające ból nie jest natychmiastowe. Może minąć kilka dni, zanim działanie będzie odczuwalne.

Potencjalne wskazania mogą obejmować:

• klasterowe bóle głowy,
• migreny
• polekowe bóle głowy
• neuralgia trójdzielna
• zespoły bólowe wynikające z przewlekłego ucisku na struktury nerwowe m.in. radikulopatie
nerwów rdzeniowych
• zespoły przeciążeniowe mięśni
• bóle w neuropatiach obwodowych i ośrodkowych

– depresja lekooporna ( we współpracy z lekarzem psychiatrą prowadzącym aktualne leczenie)

– PTSD – Zespół stresu pourazowego ( w połączeniu z psychoterapią, we współpracy z psychiatrą prowadzącym)

Skuteczność

 W wielu zespołach bólowych o charakterze przewlekłym nerwy, które przewodzą impulsy bólowe do mózgu zostają podrażnione lub uszkodzone. Nerwy te mogą stać się bardzo pobudliwe i wrażliwe generując silny i uciążliwy ból. Poprzez obniżenie pobudliwości tych struktur po wlewach ketaminy większość Pacjentów odczuwa istotne zmniejszenie dolegliwości bólowych. Czas trwania ulgi może być odczuwalny od kilku dni do kilku miesięcy. Powtórne wlewy z ketaminy można rozważyć, jeżeli będą skuteczne w zmniejszaniu nasilenia odczuwanego bólu. Ważne, aby pamiętać, że można nie odczuć natychmiastowych zmian w natężeniu bólu. Może
minąć kilka dni, zanim pojawi się istotna poprawa. Wlewy z Ketaminy można łączyć z wlewami z lignokainy co poprzez różne miejsca oddziaływania na układ nerwowy może dawać lepsze rezultaty.

Z reguły dawka ketaminy w czasie wlewu wacha się od 0.2-1mg ketaminy na należna masę ciała.  Rozpoczyna się od dawek mniejszych stopniowo zwiększając dawkę w kolejnych wlewach dostoswując ją do reakcji organizmu i problemu pacjenta.


W leczeniu zaburzeń psychiatrycznych wykorzystywany jest przede wszystkim szybki efekt stabilizujący nastrój pacjenta umożliwiający jego aktywizację, poprawę codziennego funkcjonowania i większa podatność na pozostałe formy leczenia psychiatrycznego w tym psychoterapię i pozostałe leczenie farmakologiczne. Ważne by wlewy z Ketaminy nie były jedyną formą terapii i pacjent pozostawał pod opieką Psychiatry prowadzącego i nadzorem Anestezjologicznym w trakcie terapii Ketaminą. 

Przeciwwskazania

 Ketamina podawana w odpowiedniej dawce oraz szybkości wlewu niezwykle rzadko daje istotne działania niepożądane. W trakcie infuzji może pojawić się senność, zawroty głowy, uczucie oderwania od rzeczywistości, marzenia senne, halucynacje (u osób wrażliwych). Wszystkie te objawy bardzo szybko ustępują po zakończeniu wlewu.

Przeciwwskazania bezwzględne obejmują:

• Stany chorobowe przebiegające z podwyższonym ciśnieniem śródmózgowym
• Ciąża
• Ciężka niewyrównana choroba niedokrwienna serca
• Arytmie serca
• uraz mózgu do 3 miesięcy
• zaburzenia psychiczne w wywiadzie zwłaszcza schizofrenia, choroba afektywna
dwubiegunowa – nawet jeżeli schorzenia te są dobrze kontrolowane farmakologicznie.
• Ostre psychozy w wywiadzie
• Źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze
• Ślinotok – ketamina dodatkowo zwiększa wydzielanie śliny
• Uzależnienie od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

 Po zabiegu wlewu z Ketaminy lub Lignokainy osoba powinna wrócić do domu pod opieką drugiej osoby. Obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych minimum 12 godzin od podania wyżej wymienionych leków we wlewach.

UWAGA

Kwalifikacja do wlewów z Ketaminy i Lidokainy w leczeniu bólu tylko po konsultacji Anestezjologicznej.

Kwalifikacja do wlewów z ketaminy w depresji lekoopornej i zespole stresu pourazowego (PTSD) po wcześniejszej konsultacji Anestezjologicznej z odpowiednią kwalifikacja do tej metody leczenia od lekarza psychiatry prowadzącego w formie pisemnej!

Sprawdź również

Wlewy z lignokainy
Wlewy z lignokainy
Blokada
Kriolezja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top